Mon - Fri : 08:00 - 17:30
Sat : 08:00 - 12:00
The Washington Times website updated Vietnam FDI Report 2021

The Washington Times website updated Vietnam FDI Report 2021

Super Service for its US customer Super Cargo Service (SCS) was established in 2008 in Ho Chi Minh City (HCMC) and a total of 6 offices in VietNam – HCMC (HQ), Ha Noi, Hai Phong, Da Nang, Quang Ngai & Hue – and 1 overseas representative office in Phnompenh, Cambodia. Through a network of offices

Penascop United, kì họp thường niên lần thứ 10

Penascop United, kì họp thường niên lần thứ 10

Kỷ niệm lần thứ 5 sự ra mắt của 5 sản phẩm/dịch vụ chuyên sâu. Penascop United Group (Chủ tịch tập đoàn là ông Kim Gyu-Il) là một mạng lưới toàn cầu được thành lập với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải biển châu Á, đã tổ chức cuộc họp...

Cuộc họp giữa KCN Long Hậu và Super Cargo Service

Cuộc họp giữa KCN Long Hậu và Super Cargo Service

Để thông báo cho các nhà đầu tư ở Long Hậu về tình hình nhập khẩu hàng hoá, thiết bị và máy móc. Đại diện LHC và Super Cargo Logistics đã có buổi thảo luận về các chương trình ngắn hạn trong Khu vực Công nghiệp Long Hậu. Trước ngày 16/02/2017, đại diện của LHC...